تاریخچه و تعریف هیپنوتیزم چیست و انواع آن کدام اند؟

 

تصور مي شود كه پيدايش و گسترش هيپنوتيزم مدرن، با دوران مسمر آغاز شده باشد،

 

هیپنوتیزم

 

ولي شواهد متعددي وجود دارند كه نشـان مـي دهنـد كه استفاده از هيپنوتيزم براي اهداف درماني بـه انـدازه ي تـاريخ علـم بـه نظـر مـي آيـد كـه هیپنوتیزم از بسـياري پديـده هـاي دیگر پزشـكي سـابقه دارد.

 

هیپنوتیزم

 

هيپنوتيزم براي انسانها قديمي شناخته شده بوده است. از حدود ۴۰۰۰ سال پيش، هيپنوتيزم به صورتي واضح در چـين مورد استفاده قرار مي گرفت .

 

هیپنوتیزم

 

در متون بسيار قديمي نوشته شده كه در آن دوران از حالتي شبيه به خـواب يـا خلسـه هیپنوتیزم برای خبر از عالم غیب استفاده برده اند .

 

هیپنوتیزم

 

افـراد مشكوك و مظنون را در شرايط «خواب» یا هیپنوتیزم قرار مي دادنـد تـا بتواننـد در آن شـرايط بـا برقـرار كـردن ارتبـاط كلامـي بـا آنـان ، بـه اسـرار و ناگفته های آن دست یابند.

 

هیپنوتیزم

تعریف هیپنوتیزم

هیپنوتیزم یا خواب گردی شاخه ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیله تلقین، شخص در حالت خاصی از هشیاری قرار می گیرد.

 

هیپنوتیزم

 

هیپنوتیزم یا به طور دقیق هیپنوز موجب تسلط دیگری بر فرد نمی شود بلکه دیگری با ضمیر ناخودآگاه آدمی به مکالمه ی القای تلقینات می پردازد.

 

هیپنوتیزم

 

برای ارائه تعریفی در مورد هیپنوتیزم، ابتدا باید یکی از دهها تعریف هیپنوتیزم را «ترجیحاً» پذیرفته و مورد بررسی قرار دهیم و سپس براساس آن تعریفی برای هیپنوتیزتراپی ارائه دهیم.

 

هیپنوتیزم

 

در میان انبوه تعاریفی که برای هیپنوتیزم ارائه گردیده است، بنظر می آید تعریف «پیرژانه»  هیپنوتیست فرانسوی شایستگی بیشتری برای بررسی داشته باشد.

زیرا اکثریت قریب به اتفاق تعاریفی که ارائه می شوند توصیف مراحل و یا برخی از پدیده  های خلسه هیپنوتیک است که بسیار جزئی و محدوداند.

 

هیپنوتیزم

«پیرژانه» در تعریف هیپنوتیزم آن را پدیده ای «گسستی» نامید که در آن بعضی از جنبه های کنش و واکنش روانی از عملکردهای روانی دیگر جدا می شود.

 

هیپنوتیزم

 

بسط تعریف ژانه از هیپنوتیزم می تواند ما را در درک بهتر خلسه به هیپنوتیک کمک نماید. تعریف ژانه مبین این است  که در خلسه هیپنوتیک قسمت خاصی از ذهن فعال است و در مقابل القائات هیپنوتیست واکنش نشان می دهد.

 

هیپنوتیزم

 

این همان حالتی است که ذهن کانالیزه نیز نامیده می شود. حافظه ی انسان و قدرت استدلال او جزء ذهن محسوب می شوند. اما در خلسه ی هیپنوتیک قدرت عملکرد و تأثیر این دو جزء در عملکرد فرد گرفته می شود.

 

هیپنوتیزم

 

با توجه به تعریف پیرژانه از هیپنوتیزم و پدیده ی تأثیر مستقیم، ما می توانیم تعریفی از هیپنوتراپی ارائه دهیم.

 

هیپنوتیزم

 

«خلسه درمانی یا هیپنوتراپی نوعی درمانگری است که در آن درمانگر با مجزا کردن و در اختیار گرفتن جنبه های پذیرنده ذهن، و بی تأثیر کردن سایر جنبه ها فرد را تحت القائات مثبت و درمانی قرار می دهد».

 

هیپنوتیزم

 

تاریخچه هیپنوتیزم

هیپنوتیزم اولین روش گسترده برای ایجاد حالت خلسه است که در جهان گسترش یافت. کلمه هیپنوتیزم در صد و شصت سال پیش بوسیله ی یک پزشک انگلیسی به نام «جیمز برید» وضع گردید.

 

هیپنوتیزم

 

«برید» با مطالعات و  تجربیات خود مسئله ی تمرکز فکر و خستگی عصبی و تأثیر آنها را در شکل گیری حالت خلسه مورد بررسی قرار داد و آنچه را که خواب مغناطیسی (مانیزتیزم) نامیده می شد هیپنوتیزم نام نهاد. میبینیم که عمر « هیپنوتیزم» چندان زیاد نیست.

 

هیپنوتیزم

 

اما عمر مفید آن را از این هم خیلی کمتر است زیرا این روش، همیشه، یا عرصه خصومتهای شخصی و حرفه ای بوده است و یا دستاویزی برای نمایشگران که با استفاده از ناآگاهیهای مردم، حیرت آنان و رضایت خودشان را فراهم آورند.

 

هیپنوتیزم

آنچه امروز هیپنوتیزم نامیده می شود اصطلاحی کلی است این روش آمیزه ای است که اکثریت قریب به اتفاق روش ها و ابزارهای خلسه آفرینی.

 

هیپنوتیزم

روش ها و ابزارهای هیپنوتیزمی براساس چگونگی عکس العمل ذهنی و عصبی انسان در برابر محرکها و پدیده های خارجی گزینش و بکار گرفته شده اند.

 

هیپنوتیزم

 

بعنوان مثال از بهت زدگی و ایستائی قدرت استدلال در مواجهه با محرکهای شدید (مانند نور یا  صدای قوی) استفاده می شود و تواماً تلقیناتی به فرد داده می شود که به دلیل وجود نداشتن واسطه ای به نام استدلال تأثیرمستقیم بر جای می گذارند.

 

هیپنوتیزم

 

یا از مجذوبیت فرد در برابر مناظر زیبا استفاده می شود و با نمایش تصاویر و مناظر زیبا یا موسیقی و آهنگ آرام بخش و دلنشین نوعی از جذبه و حالتی عاطفی در فرد بوجود می آورند و …

 

فیلم هیپنوتیزم

 

مزیت هیپنوتیزم

هیپنوتیزم در میان تمام روش های درمانی و روان درمانی دارای یک مزیت و برتری عمده است که آن را ابدی و آسیب ناپذیر ساخته است.

 

 

هیپنوتیزم

 

انسان هم برای بالا بردن توانائی های خود و هم برای خلاص از بیماریها و ضعف ها در اولین قدم باید به وارسی خود بپردازد و دریابد که «چه چیزهائی دارد» و برای رسیدن به ایده آلهای خود به چه چیزهائی نیازمند است.

 

هیپنوتیزم

خلسه و توقف تحلیل ها هیپنوتیزم

بهترین و مفیدترین حالت برای چنین تحلیل و بررسی، حالت خلسه ی هیپنوتیک است زیرا در این حالت ذهن و فکر انسان فرصت می یابد تا از اشتغال به تحلیل پیامهای حسی خلاص یابد.

 

هیپنوتیزم

 

می دانیم که در تمام طول بیدرای ذهن انسان مشغول تجزیه و تحلیل پیامهائی است که از سطوح حسی بینائی، شنوائی، لامسه، چشائی و بویائی می رسند.

 

هیپنوتیزم

 

تحلیل پیام های حسی و صدور پیام های حرکتی (عکس العمل) در برابر دریافتهای حسی، مجال یک تحلیل و کاووش درونی را از انسان می گیرد.

 

هیپنوتیزم

خلسه ی هیپنوتیک این موقعیت را پدید می آورد که فرد بطور عمیقی ادراکات، عملکردها و فضاوتها و معیارهای خودش را مورد بررسی قرار دهد.

 

هیپنوتیزم

 

این بازنگری خویشتن اولین قدم در هیپنوتراپی است. این بازنگری سریع تر و عمیق تر از بازنگری موجود در روانکاوی صورت می گیرد علت این امر را می توان کیفیت خلسه ی هیپنوتیک و رهائی کلی یا نسبی از اشتغال فکر و تحریکات محیطی دانست.

 

هیپنوتیزم

مرحله ی دوم هیپنوتراپی زمانی شروع می شود که نتایج کافی و لازم از مرحله ی اول (بازنگری) به دست آمده است و نیازها مشخص شده اند.

فرض می کنیم لازم است که عقیده یا یک ویژگی منفی از ذهنیت فرد زدوده شود و ویژگی مثبت و یا واقع بینانه تری جانشین آن گردد.

 

هیپنوتیزم

 

انواع هیپنوتیزم

 

هیپنوتیزم

 

خود هیپنوتیزم

 

هیپنوتیزم

دگر هیپنوتیزم

 

هیپنوتیزم
ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *