معیارهای کلی در مورد استعداد هیپنوتیزم پذیری افراد

معیارهائی وجود دارند که استعداد هیپنوتیزم پذیری افراد را می سنجیم، با استثناهای کمتری می توان آنها را ثابت قلمداد نمود هر چند این احتمال وجود دارد که این معیارها بطور استثنائی در مورد فرد یا افرادی صدق نکند و حتی درعمل، عکس آن مشاهده شود.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

نقش جنسیت در استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

زنان بطور کلی در استعداد هیپنوتیزم پذیری مستعدتر از مردان هستند و در زمان کمتر به درجه ی بالائی از خلسه ی هیپنوتیک می رسند.

 استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

در مورد اختلاف در استعداد هیپنوتیزم پذیری بین دو جنس، به چند عامل اساسی باید توجه نمود:

الف) تحقیقات روانشناسی نشان داده است که زنان نسبت به مردان آرامتر بوده و از نظر روانی مقاومت بهتری در برابر فشارها دارند.

به این دلیل خودکشی و اعمال جنجال برانگیز در نزد زنان بسیار کمتر از مردان است. این گرایش فطری به آرامش، در سرعت انتقال فرد به خلسه ی هیپنوتیک که صورت پیشرفته ی آرامش است، موثر است. یعنی سوژه با یک تمایل ذاتی و فطری زیادتری (در مقایسه با مردان) به طرف آرامش می رود.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

ب) کنش ها و واکنش های جنس مونث از بار عاطفی قوی برخوردار است، زنان زودتر به هیجان می آیند و احساساتی میشوند.

از نظر عاطفی جنس مونث چندین برابر قوی تر از جنس مذکر است. به این دلیل شاید بتوان گفت که احساسات زنان سریع تر انگیخته میشود و بویژه ناشناخته بودن حالت هیپنوتیک باعث هیجان شدید در زنان می شود و این هیجان پذیرندگی  زنان را در مقابل القائات بالا می برد.

به هر صورت زنان استعداد هیپنوتیزم پذیری بیشتری  دارند و این برتری نسبت به مردان را در تمام سنین حفظ می کنند.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

نقش سن در استعداد هیپنوتیزم پذیری

عامل سن نیز معیار نسبتاً ثابتی است هر چند اختلاف نظریه های اندکی در این مورد وجود دارد اما بطور کلی بین افزایش سن و استعداد هیپنوتیزم پذیری رابطه ی معکوسی دیده میشود.

یعنی هر قدر سن فرد بالاتر باشد استعداد هیپنوتیزم پذیری او کمتر است. طبق معمول سایر معیارها و موارد استثنائی از این تناسب حذف میشوند و مهمتر از آن اینکه این نسبت معکوس بیشتر از سن چهل به بعد مصداق پیدا می کند.

همانطوری که قبلاً گفته شد این معیارها کلی هستند و به تنهائی قابل استناد نمی باشند.

 

 

بعنوان مثال فردی که دارای استعداد هیپنوتیزم پذیری بالاست در سن هشتاد سالگی هم بهتر از یک سوژه بیست ساله ی غیر مستعد به خلسه ی هیپنوتیک منتقل خواهد گردید.

کوکان، دارای استعداد هیپنویزم پذیری زیادی هستند، شاید به این دلیل که توانائی تردید ندارند و کنجکاوی نمی کنند،

در مقابل گفته های دیگر مطیع ترند و برخلاف بیشتر بزرگترها که معتقدند نباید هر چیزی را باور کرد و خود را ملزم به عملی ساختن خواسته های دیگر نمی دانند،
کودکان دارای قدرت استدلال محدود هستند و آنقدر زندیگ نکرده اند که به  منطق پای بند شوند، بنابراین کمتر و به ندرت دستخوش تردید می شوند.

استعداد هیپنوتیزم پذیری

نقش شغل در استعداد هیپنوتیزم پذیری

افرادی که شغل آنها تکرار یک عمل یکنواخت است و از فعالیت جسمی و فکری متنوعی در سرکار خود برخودار نیستند استعداد هیپنوتیزم پذیری بیشتری دارند
بعنوان مثال ماشین نویسی و رانندگی مشاغلی هستند که هیپنوزپذیری را بالا می برند.

 استعداد هیپنوتیزم پذیری

نقش گرایش به هنر در استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

افرادی که گرایش خاصی به رشته های هنری دارند و عاشق آثار هنری هستند از قدرت تصور، تجسم و خیال پردازی زیادی برخوردار هستند از احساسات فوق العاده قوی برخوردارند،

بطوری که آگاه یا ناخودآگاه گرایش های قلبی و عاطفی را بر استدلالات عقلی ترجیح می دهند. و اکثراً منطق و تصمیمات منطقی و پای بندی به آن را، به تمسخر می گیرند.

این افراد دارای استعداد هیپنوتیزم پذیری و بطور کلی خلسه پذیری بسیار بالائی هستند. نشانه های خلسه و شهود قلبی را در کارهای هنرمندان بزرگ  می توان به عیان مشاهده نمود.

 

 استعداد هیپنوتیزم پذیری

نقش اعتقادات در استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

افرادی که می گویند: «فقط چیزی را که ببینم باور می کنم» اگر ذاتاً هم استعداد هیپنویزم پذیری زیادی داشته باشند با چنین عقیده ای مانعی در برابر انتقال به خلسه بوجود می آورد که البته ممکن است مانعی بسیار محکم و یا کاملاً بی اثر باشد.

اشخاصی که بوجود دنیای ماورا حس اعتقاد ندارند در برابر خلسه هیپنوتیک مکرراً شکاکی و تردید می کنند و بخود القا می کنند که «هیپنوتیزم وجود ندارد شعبده بازی است» و …

گاهی القائات باز دارنده ی آنان خیلی شدیدتر و مداومتر از القائات هیپنوتیست است که منجر به هدر رفتن تلاش او می شود.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

بنابراین افراد به تناسب اعتقادات خود در مواضعی قرار می گیرند که یا باعث خلسه هیپنوتیک شدیدتر آنان میشود و یا هیپنوتیست را با موانعی مواجه می سازد.

هیپنوتراپ منجر به راحتی موانع را از پیش بر می دارد. او با تأنی عمل می کند و مثال های ساده و ساده تر در تفهیم گفته های خود می آورد.

کافی است که با ذکر مثالهائی فرد را در مورد اینکه «هیپنوتیزم وجود ندارد» یا تلقین افسانه و خود فریبی است» به شک و تردید وادارد و آن وقت در حالیکه فرد دستخوش تردید است کار خود را آغاز کرده، شخص را با اعتماد و آرامش به خلسه انتقال دهد

زمانیکه اولین مرحله ی انتقال صورت گرفت، مشکل ترین قسمت کار با فرد ناباور و شکاک تمام شده است.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

نقش  وضعیت مزاحی (افراد عصبی) در استعداد هیپنویزم پذیری

 

برخلاف تصور همگانی، افراد عصبی مزاج خیلی زودتر از افراد متعادل و خونسرد به خلسه منتقل می شوند، مریض نوروتیک (عصبی) استعداد هیپنویزم پذیری بیشتری دارد.

عمده ترین دلیل این مسئله را می توان حساسیت و گیرندگی شدید و سریع فرد عصبی قلمداد نمود.

در مواجهه با فرد عصبی، هیپنوتراپ باید با شدت و سرعت بیشتر از معمول کار کند و بعبارتی ضربتی کار کند زیرا فرد عصبی بوسیله ی تلقینات تدریجی و پیشرونده، تحت تأثیر قرار نمی گیرد زیرا
نمی تواند هیپنوتیست را تحمل کند،

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

هر چند که القائات او آرام بخش باشد. فرد عصبی معمولاً ناآرام و بی قرار است. مشکل اساسی او این است که حساس تر از دیگران است و با بی قراری زیاد در جستجوی محرکات محیطی و اشتغالات حسی زیاد برای فرو نشاندن ناآرامی خویش است.

بنابراین نمی تواند به القائات آرام بخش هیپنوتیست که از  او دعوت می کند تا از محیط ببرد، گوش فرا داده و آن را تحمل نماید. اصولاً چنین انتظاری از یک مریض عصبی کاملا، نابجا است.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

نقش عاشق پیشه گان در استعداد هیپنویزم پذیری

 

افراد شوریده حالی که عاشق پیشه هستند از استعداد هیپنویزم پذیری بالائی برخوردار هستند.

بویژه اگر این افراد دارای افکار و احساسات رمانتیک باشند و در هر فرصت بدست آمده در مورد عشق سخنان غم آلود و سوزناک بگویند این افراد به  اشخاص یا چیزهای تکراری و یکنواخت فکر می کنند و تنوع چندانی در افکار آنها وجود ندارد.

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

 

نقش اسکیزوفرنها در استعداد هیپنویزم پذیری

 

در بیماری اسکیزوفرنی انتقال بیمار به خلسه بسیار دشوار است و در مراحل پیشرفته ی، این بیماری بعید و غیر ممکن می باشد و استثنائات موردی نیز در این زمینه وجود دارند.

بیماران اسکیزوفرن از چند بُعد(درک، احساس، تفکر،… ) دچار اختلال است

 

استعداد هیپنوتیزم پذیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *