خود هیپنوتیزم و خوددرمانی

خود هیپنوتیزم و خوددرمانی

پیشگیری روانی با خود هیپنوتیزم و خوددرمانی

تحقیقات پزشکی و روانشناسی نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد تمام بیماریهای انسان دارای منشأ روانی است.

بنابراین ریشه گیری هشتاد درصد از بیماریهای انسان را می توان از منشأ آنها پیشگیری و کنترل نمود و این امر از طریق خود هیپنوتیزم و خوددرمانی امکان پذیر است.

ادامه نوشته

سه شیوه اساسی غلبه بر استرس ها

سه شیوه اساسی غلبه بر استرس ها

با روش های زیر در آرامش زندگی کنید

سه شیوه اساسی غلبه بر استرس ها

زندگی روز به روز پیچیده تر می شود و انسان امروزی با این زندگی پیچیده مشکل دارد.

مهم ترین اثر زندگی پیچیده و مشکلات آن بوجود آمدن استرس ها (فشارهای عصبی روانی است).

 

استرس

 

طوری که بعضی از اندیشمندان عصر حاضر را «عصر استرس» نام گذاری می کنند.

استرس ها اثرات بسیار مخربی در زندگی انسان دارند و سلامتی جسمی و روحی انسان را بصورت جدی تهدید می کنند.

ادامه نوشته

با آموزش خود هیپنوتیزم می توانید مسائل خود را حل کنید.

با آموزش خود هیپنوتیزم می توانید مسائل خود را حل کنید.

اثرات معجزه آسای خود هیپنوتیزم ، تلقین و رعایت قوانین طلایی آن

 

خود هیپنوتیزم

 

تلقین یکی از رایج ترین شیوه های ارتباطی بین انسان هاست و همواره انسان ها با تلقین باورها، برنامه ها و اطلاعات خود، با افراد و جامعه ارتباط برقرار می کنند.

با خود هیپنوتیزم می توانیم به خود تلقین مثبت نماییم.

 

خود هیپنوتیزم

 

وقتی که فرد با خودش صحبت می کند یا فکر می کند در حقیقت به خود تلقین می نماید‌ که نوعی خود هیپنوتیزم است.

 

خود هیپنوتیزم

 

بنابراین خود هیپنوتیزم اثرات معجزه آسایی در زندگی بشر دارد ولی متاسفانه در آموزش های کلاسیک توجه اندکی به این موضوع شده است.

 

خود هیپنوتیزم

 

ما در علوم پیشرفته ذهنی و اندیشه های نوین تاکید اساسی بر نقش تلقین به غیر (دگر هیپنوتیزم) و تلقین به نفس ( خود هیپنوتیزم ) داریم.

 

خود هیپنوتیزم

قوانین طلایی خود هیپنوتیزم و تلقین

 

خود هیپنوتیزم

قانون اول: خود هیپنوتیزم و تلقین باید از نظر شکل و ظاهر مثبت باشد.

یعنی باید فعل مثبت در خود هیپنوتیزم و جمله تلقین بکار رود ؛

مثل :《من شجاع هستم》و یا《شما می توانید به هدفتان برسید》.

از بکار بردن جملات تلقینی منفی مثل :

《شما ناتوان هستید》،《شما عرضه کاری را ندارید》،《شما عوض نمی شوید》،《شما مخالف من هستید》و …، خودداری شود

و مطمئنا تاثیرات منفی خواهد داشت در خود هیپنوتیزم شما .

 

خود هیپنوتیزم

 

قانون دوم: خود هیپنوتیزم تلقین باید از نظر ماهیت هم مثبت باشد

یعنی مفهوم کلی جمله تلقینی باید مثبت باشد. زمانیکه شما با ناباوری و با شک و تردید جمله ای به ظاهر را بکار می برید، مفهوم آن‌ جمله منفی می گردد.

بایستی با باور و ایمان کامل  خود هیپنوتیزم را انجام دهید و جمله تلقین ارائه شود.

یعنی چه در خود هیپنوتیزم و چه در تلقین به غیر سعی کنید حرف و جمله و منظور خود را با باور و اعتماد کامل بیان نمایید و نگذارید شک و تردید در ذهن شما بوجود آید.

 

خود هیپنوتیزم
قانون سوم: خود هیپنوتیزم و تلقین باید کمی تاکیدی و اغراق آمیز باشد.

چه در خود هیپنوتیزم و چه در تلقین به غیر بایستی جملات تاکیدی و با مقدار اندکی اغراق بکار ببرید

تا اعتماد بنفس و خودباوری خودتان و یا شنوندگان شما به حد خوبی شکوفا شود.

مانند این جملات :

《من صددرصد سالم هستم》،《من اعتماد بنفس عالی دارم》،

《شما بسیار لایق هستید》،《شما صددرصد می توانید این کار را انجام دهید》.

 

خود هیپنوتیزم

قانون چهارم: خود هیپنوتیزم  و تلقین باید تکرار شود تا اثرات عالی داشته باشد.

هرچه خود هیپنوتیزم تکرار شود و موضوع تلقین تکرار شود، همانقدر اثر آن بیشتر و نافذتر خواهد شد.

در جریان هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ، متخصص هیپنوتیزم با تکرار مداوم چند مفهوم هیپنوتیکی، موفق می شود

افراد را در حد قابل توجهی هیپنوتیزم کند و تحت تاثیر عالی قرار دهد.

هرچه تکرار یه مفهوم یا جمله تلقینی بیشتر باشد و بویژه از ابعاد و منافع بیشتری صورت گیرد.

پس با شکل زیبا تلقینات را تکرار کنید چه برای خودتان در خود هیپنوتبزم  و چه برای دیگران.

 

خود هیپنوتیزم
نکته مهم  :

۱.اگر دیگران نسبت به شما ذهنیت منفی داشته باشند،

تکرار یک مفهوم تلقینی از طرف شما به احتمال قوی موجب بدبین شدن بیشتر آنها نسبت به شما شود.

پس بهتر است در این مواقع سکوت اختیار کنید.

۲.نباید تکرار به گونه ای باشد که ذهنیت منفی ایجاد کند.

 

خود هیپنوتیزم
قانون پنجم: خود هیپنوتیزم ، جملات زیبایی در تلقین بکار ببرید.

اگر در شکل ظاهری جملات تلقینی شما کلمات و عباراتی زیبا بکار برود، تاثیر خیلی بیشتری در خود هیپنوتیزم  خواهد داشت.

سخنرانان موفق همیشه از کلمات، عبارات و مفاهیمی زیبا در سخنرانی خود بهره می برند.

از بکار بردن کلمات و عبارات کم ارزش و غیرمحترمانه و پیش پا افتاده، پرهیز کنید.

 

خود هیپنوتیزم

قانون ششم: خود هیپنوتیزم

بعضی مواقع تلقین مستقیم و بعضی مواقع تلقین غیرمستقیم را بکار ببرید.

جایی که لازم است از تلقین مستقیم استفاده کنید، نباید غیرمستقیم سخن بگویید، چون تاثیر بسیار منفی ای خواهد داشت،

ولی همیشه نباید مستقیم سخن بگویید.

پس خیلی وقت ها با سخنان مستقیم تاثیر عالی خواهیم داشت و خیلی مواقع با تلقین غیرمستقیم.

 

خود هیپنوتیزم

قانون هفتم: خود هیپنوتیزم

باید سعی کنید جملات تلقینی را به ضمیر ناخودآگاه خود القاء نمایید.

از آنجاییکه ضمیر ناخودآگاه قدرت خیلی زیادی دارد و اغلب کارهای ما را اداره می کند و همچنین مرکز فرماندهی احساسات و عواطف ماست،

پس سعی کنید  یا  تاثیر بر خود، تلقین را روانه ضمیر ناخودآگاه کنید.

 

خود هیپنوتیزم

 

بهترین وقت و زمان برای اجرای تلقینات موقعی است که ضمیر ناخودآگاه  ما فعالیت کمتری دارد و یا درحال استراحت کردن است.

لذا در خواب طبیعی همچنین قبل از خواب در هنگام شب و صبح ها هنگام بیداری که نه کاملا خواب و نه کاملا بیدار هستیم،

بهترین زمان برای اثر تلقین و خود هیپنوتیزم   است.

حالت هیپنوز بهترین حالت برای انجام تلقین به خود و یا دیگران است.

 

خود هیپنوتیزم
قانون هشتم: خود هیپنوتیزم

تلقین باید شفاف و گویا باشد نه گنگ و نامفهوم

جملات تلقین شما برای خود و یا دیگران باید واضح و قابل درک باشد.

سخنان واضح و روشن تاثیر اساسی در شنونده دارند.

 

خود هیپنوتیزم
رمز شرطی و رمز بیداری شما در خود هیپنوتیزم

بهترین رمز شرطی که برای خود هیپنوتیزم شما پیشنهاد می کنم این است :

《هفت، من به خواب عمیقی فرو می روم. شش، من به خواب عمیقی فرو می روم. پنج، من به خواب عمیقی فرو می روم. چهار، من به خواب عمیقی فرو می روم.

سه، من به خواب عمیقی فرو می روم. دو، من به خواب عمیقی فرو می روم. یک، من به خواب عمیقی فرو می روم.》

 

خود هیپنوتیزم

و رمز بیداری شما برای خروج از هیپنوز نیز بدینگونه می باشد :

《یکمن به حالت عادی می آیم. دو، من به حالت عادی می آیم. سه، من به حالت عادی می آیم. چهار،

من به حالت عادی می آیم. پنج، من به حالت عادی می آیم. شش، من به حالت عادی می آیم. هفت، من به حالت عادی می آیم.》

 

خود هیپنوتیزم

آموزش و دستور عملی خودهیپنوتیزم

ابتدا در یکی از دو حالت نشسته و یا خوابیده قرار بگیرید. چشم های خود را بسته و با ده نفس عمیق جسم خود را ریلکس کنید و ذهن خود را خالی نمایید.

خود هیپنوتیزم

سپس زیر پلک های بسته به نرمی و آرامی مردمک چشم خود را رو به بالا متمایل کنید

و به وسط پیشانی متمرکز نمایید و سپس شروع به القاء رمز شرطی به خودتان نمایید. همانطوریکه قبلا گفته شد،

رمز شرطی را با آرامی و با احساس از خودبیخود شدن و بصورت ذهنی به خود القاء نمایید.

 

خود هیپنوتیزم
بعد از اتمام رمز شرطی، متمرکز بر پیشانی مانده و حدود ۵ دقیقه به خود تلقین و تجسم خواب عمیق کنید،

آنگاه :
الف. ۵ یا ۶ بار به خود تلقین کنید که : من ده شماره معکوس می شمارم و با هر شماره، ده ها کیلوگرم روی جسم من وزنه قرار می گیرد

بطوریکه بعد از اتمام ده شماره، چندین تن وزنه روی جسم من قرار می گیرد و خود هیپنوتیزم من خیلی عمیق می شود

ولی اعمال حیاتی ام در حالت سالم و طبیعی خواهد بود‌ و سپس شروع به شمردن از شماره های ۱۰ الی ۱ کنید و با هر شماره حدود نیم تا یک دقیقه تجسم کنید

که ده ها کیلوگرم وزنه روی جسم شما قرار داده اند، تا اینکه بعد از شماره دهم اجسام سنگین زیادی روی جسم شما (پایین تر از گردن) قرار گرفته است.

 

خود هیپنوتیزم

ب. سپس به خود ۵ یا ۶ بار القاء کنید که من به تصویر یا صحنه موردنظر خودم می روم و بعد خود را در آن صحنه تصور کنید و هر اندازه که زمان دارید در آن صحنه بمانید.

آنگاه یک ربع به زمان بیداری مانده، یا در همان صحنه یا بدون وجود صحنه، شروع به القاء هدف موردنظر خودتان کنید.

 

خود هیپنوتیزم

سپس شروع به خودبیداری کنید.

قبل از خودبیداری ۵ یا ۶ بار به خود تلقین کنید که من با رمز بیداری خیلی سرحال، سالم و بشاش هستم و آنگونه که به خود القاء کردم، از هیپنوز خارج خواهم شد.

سپس با تکرار رمز بیداری، خود را از هیپنوز خارج کنید.

 

خود هیپنوتیزم

 

نکته  هنگام انجام خود هیپنوتیزم :

۱.اگر وقت کمی برای تمرین دارید و یا سنگینی شدید جسم برای شما اذیت کننده است و یا ناراحتی قلبی و آسم دارید، قسمت (الف) را عمل ننمایید، بلکه فقط به قسمت (ب) عمل کنید.

۲.هرچه آرامش جسمی و ذهنی شما بیشتر باشد و تصورات و تجسمات ذهنی شما واضح تر و روشن تر باشد، خود هیپنوتیزم شما عمیق تر است.

بعضی مواقع احساس از خودبیخودی و فراموش کردن محیط به شما دست خواهد داد. در این صورت مطمئن باشید که هیپنوز شما به عمیق ترین مرحله رسیده است.

 

خود هیپنوتیزم

تکنیک تنفس و ارتباط آن با خودهیپنوتیزم

تنفس شامل یکسری واکنش های تجزیه ای انرژی زا است.

تنفس نوعی عمل سوختن است که طی آن پیوندهای شیمیایی موجود در مولکول های مواد غذایی شکسته می شود

و انرژی موجود در آنها برای انجام کارهای متابولیکی در اختیار سلول قرار می گیرد.

 

خود هیپنوتیزم

اما برخلاف آتش و بیشتر صورت های سوختن معمولی، از تنفس به دو دلیل اساسی گرماهای بالا حاصل نمی آید.

 

خود هیپنوتیزم

نخست آنکه آتش، کنترل نشده است، بدین معنی که ممکن است همه پیوند های موجود در مولکول های ماده سوختنی یکباره بشکنند.

در این صورت حداکثر مقدار انرژی موجود، یکباره آزاد می شود. این نوع عمل انفجاری و ناگهانی دمای بالای آتش را پدید می آورد.

 

خود هیپنوتیزم

اما تنفس، سوخت کنترل شده است، یعنی در هر بار انرژی حاصل از شکستن یک یا چند پیوند محدود به دست می آید.

 

خود هیپنوتیزم

 

اگر یک ماده غذایی بطور کامل بسوزد، کل انرژی حاصل معادل همان مقداری است که از سوختن آن ماده در اجاق تولید شود.

اما در تنفس، انرژی قسمت به قسمت یا پیوند به پیوند آزاد می شود، بنابراین دمای بالایی هم  وجود ندارد.

 

خود هیپنوتیزم

تاکید و اصرار بیشتر روی تنفس صحیح است تا خود عمل تنفس. زیرا به اعتقاد ما تنفس نامنظم و ناقص و کوتاه، مضرات زیادی دارد .

خود هیپنوتیزم

 


ادامه نوشته