مطالب جالب درمورد تاثیر هیپنوتیزم که نمیدانستید

مطالب جالب درمورد تاثیر هیپنوتیزم  که نمیدانستید

مطالب جالب درمورد تاثیر هیپنوتیزم که نمیدانستید

_ بهترین راه کشف بازتابها و واکنش‌های افراد و تاثیر هیپنوتیزم است، به محض کشف علت از طریق تاثیر هیپنوتیزم ، بازتابهای شرطی شکسته می‌شود و با از بین رفتن آنها بیمار بهبود می‌یابد.

_ دکتر فولگس بر این باور بود که تاثیر هیپنوتیزم هم ایجاد بازتاب می‌کند و هم بازتابهای قبلی و منفی را از بین می‌برد. پریشانی‌هایی که در اثر بازتابها و واکنش‌ها بوجود آمده باشند، تنها راه از بین بردن آنها ایجاد بازتابهای جدید از طریق هیپنوتیزم می‌باشد.

ادامه نوشته