هیپنوتیزم و روانشناسی

هیپنوتیزم و روانشناسی

هیپنوتیزم و روانشناسی چگونه اثر می کند؟

  • هیپنوتیزم شاخه ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیله تلقین، شخص در حالت خاصی از هوشیاری قرار می گیرد. آگاهی انسان با توجه به امواج مغزی و درجه هوشیاری در حالات مختلفی قرار می گیرد.

ادامه نوشته