هیپنوتیزم در کاهش وزن

هیپنوتیزم در کاهش وزن

هیپنوتیزم در کاهش وزن چگونه موثر است؟

مرکز تنظیم وزن بدن، در قسمتی از مغز به نام هیپوتالاموس قرار دارد. این مرکز از طریق اثر بر میزان سوخت و ساز بدن و همچنین تغییرات حس سیری و گرسنگی، وزن بدن را در محدوده خاصی تنظیم می نماید با هیپنوتیزم در کاهش وزن می توانیم این بخش را درست تنظیم کنیم.

ادامه نوشته