هاله ها و متافیزیک

هاله ها و متافیزیک

هاله ها و متافیزیک چه تاثیری بر زندگی ما دارند؟

هاله ها و متافیزیک یک حوزه انرژی الکترو مغناطیسی است که بدن را همچون تخم مرغی بزرگ احاطه کرده و از آن محافظت می کند

هاله ها و متافیزیک در واقع میدانی از انرژی لطیف با قطر تقریبی ۵/۱ متر مانند نوری در اطراف بدن است که با چشم معمولی قابل رویت نبوده که البته با تمرینات خاص میتوان این انرژی ها را دید و لمس کرد .

ادامه نوشته