تفکر دلفینی و راز موفقیت

تفکر دلفینی و راز موفقیت

 


تفکر تفکر دلفینی و راز موفقیت چیست؟

‎دلفین ها نوعی از حیوانات دریایی هستند
‎این پستان‌داران آبزی باهوش،دارای روحیه همکاری هستند ودر ارتباطات خود شیوه برنده–برنده را برگزیده‌اند که تفکر دلفینی و راز موفقیت آنهاست.
‎دلفین هیچ کمبودی ندارد ومی خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند نوعی تفکر دلفینی و راز موفقیت است.

ادامه نوشته