زندگی سالم

ویژگی های یک زندگی سالم:

۱-تسلط بر احساسات و هیجانات

۲-صداقت

۳-سبک زندگی سالم

       -تنظیم خواب

       -ورزش وتحرک

       -تنفس عمیق

       -خوش مشرب و شوخ طبع

       -گوش کردن به موسیقی شاد

       -عدم مجادله

      -معاشقه سالم

      -تغذیه اصولی

۴-متعهد باشید

۵- دوری از استرس

۶-از رنگ های شاد استفاده کنید

۷-صبور باشید

۸-قضاوت نکنید