تناسب اندام

 

نقش بسیار مهم تناسب اندام و کاهش وزن در طول و کیفیت عمر غیر قابل انکار است. نزدیک به ۵۰ درصد از انسانها، اگر به دلیل حوادث ناگهانی جان خود را از دست ندهند، به علت سکته های مغزی و قلبی دچار ناتوانی شدید می شوند یا مرگ به سراغشان می آید. کم کردن تنها ۵ تا ۱۰ درصد وزن، احتمال سکته های مغزی و قلبی را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. اگر بتوان ۳۰ دقیقه ورزش روزانه را هم به این کاهش وزن اضافه کرد این احتمال نیز تا یک چهارم کاهش می یابد.