تاریخ همایش رایگان لاغری

تمدید شد

۲۰ دی ماه ساعت ۱۶ همایش رایگان آسان لاغر شو

آدرس: میدان پونک، میدان عدل، نرسیده به همت، مرکز همایش های طهران،طبقه دوم

۱۹دی ماه ۹۷ ساعت ۱۶

آدرس: میدان پونک، میدان عدل، نرسیده به همت، مرکز همایش های طهران،طبقه دوم

 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید: ۰۹۳۵۵۴۸۷۱۸۲ – ۰۹۲۲۱۳۲۵۰۶۹